Sondy anemometryczne teleskopowe produkcji TSI

Mała znajomość sond cieplno oporowych oraz ich wykorzystywania przy pomiarach w kanałach powietrznych i nawiewnikach w naszym kraju wynika z braku znajomości metod pomiarowych. Sonda skrzydełkowa pozwala na w miarę szybki pomiar przepływu powietrza na nawiewnikach, jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z rozmiaru błędu jaki towarzyszy tym pomiarom, szczególnie w przypadku małych prędkości powietrza. Zastosowanie w pomiarach prędkości przepływu powietrza sond teleskopowych wraz z zastosowaniem metody Log-Czebyszewa lub metody podziału pola przekroju na pola o jednakowej powierzchni – które to metody są określone w normach PN-EN-12599 i pismach technicznych – gwarantują otrzymanie poprawnego wyniku i tym samym precyzyjnego określenia rzeczywistej ilości powietrza. Niewiele osób zdaje sobie również sprawę z wagi jaką odgrywa lokalizacja miejsca pomiaru na wynik. Nie biorą pod uwagę m.in. możliwości występowania turbulencji przepływu spowodowanych przez zamontowane w układzie elementy. W obecnych czasach, kiedy na oszczędność surowców oraz energii kładziony jest duży nacisk, dobrze wyregulowana instalacja wentylacji bądź klimatyzacji ma kluczowe znaczenie. A najbardziej kluczowe znaczenie wydaje się mieć jakość wykonanych pomiarów w przypadku konieczności rozstrzygnięcia kwestii spornych. Stad, dla osiągnięcia doskonałego rezultatu musi zostać użyte urządzenie pomiarowe bardzo dobrej jakości, trwałe, precyzyjne, konstruowane przez inżynierów z wieloletnim doświadczeniem.

Zasada działania sondy cieplno oporowej
W sondzie cieplno oporowej znajdują się dwa czujniki: czujnik prędkości powietrza i czujnik kompensacji temperatury. Czujnik prędkości jest ogrzewany do temperatury wyższej niż temperatura otoczenia za pomocą elektronicznego urządzenia sterującego. Czujnik kompensacji temperatury mierzy temperaturę otoczenia, układ sterujący wysyła sygnał mający utrzymać „przegrzanie” czujnika prędkości w stałej temperaturze, wyższej od temperatury otoczenia.
Czujniki znajdują się po przeciwnych stronach układu mostka Wheatstone’a (zob. zdjęcie), napięcie niezrównoważenia mostka jest wysyłane do wzmacniacza operacyjnego. Przepływające powietrze odbiera ciepło od czujnika umieszczonego w przepływie, powodując jego ochłodzenie i zmniejszenie rezystancji. Wzmacniacz operacyjny wysyła sygnał zwrotny do mostka powodując zmniejszenie napięcia różnicowego między dwoma częściami mostka Wheatstone’a. Im większa jest wartość prędkości przepływu, tym większą wartość napięcia trzeba doprowadzić do mostka w celu zrównoważenia układu. Jest to podstawowa zasada działania termoanemometrów.
układ_mostka_Wheatstonea375 Sondy anemometryczne teleskopowe produkcji TSI
Firma TSI Incorporated od ponad 50 lat dostarcza rozwiązania pomiarowe do wentylacji, klimatyzacji, ochrony środowiska. Produkty TSI zawsze cechuje wysoka jakość i trwałość – dotyczy to w szczególności anemometrów oraz sond cieplno oporowych. Osoby na stałe związane z branżą pomiarową poszukują urządzeń na których mogą polegać, które przy normalnej pracy nie ulegną uszkodzeniu podczas przeprowadzania pomiarów, a które są w stanie dostarczyć dokładne i powtarzalne wyniki. Najdokładniejsze wyniki wśród podstawowych narzędzie instalatorów, zwłaszcza przy pomiarze niewielkich prędkości powietrza zapewnia obecnie pomiar za pomocą czujników oporowych. Sonda wiatraczkowa podobnie jak pomiar na bazie ciśnienia (rurka pitota, prandtla) jest zawodna przy małych prędkościach przepływu. Niestety ze względu na sposób wykonania elementów pomiarowych w sondach dostępnych na rynku, sondy ciepno oporowe są bardzo wrażliwe na uszkodzenia (cienki drucik który łatwo przerwać) – dotyczy to właściwie większości dostępnych na rynku produktów konkurencyjnych w stosunku do TSI Incorporated. W sondach anemometrycznych TSI jest inaczej.
Sondy termoanemometryczne TSI posiadają czujnik platynowy RTD zabezpieczony przed uszkodzeniami ceramicznym płaszczem (zob. zdjęcie). Jest to rozwiązanie unikalne dla produktów firmy TSI, niedostępne u innych producentów. Sondy są znacznie wytrzymalsze, a ceramiczna osłona nie wpływa na pogorszenie jakości otrzymywanych wyników. Jest to świetne rozwiązanie dla osób które zawodowo wykonują pomiary, a które muszą polegać na swoim sprzęcie. Cena miernika nie jest dla nich tak ważna jak świadomość dokonania jednorazowego zakupu i spokoju na kilka lat, połączona z fachowym doradztwem oraz obsługą świadczonymi przez dystrybutora urządzeń na Polskę (iBros technic).
koncowka_sonda_termooporowa Sondy anemometryczne teleskopowe produkcji TSI
Zalety teleskopowych sond oporowych firmy TSI :

 • solidny czujnik RTD pokryty ceramiczną osłoną (jedyny producent na rynku oferujący takie rozwiązanie) – najwyższa trwałość!
 • możliwość teleskopowego składania i rozkładania sondy (sondę można rozłożyć do długości 103 cm).
 • możliwość pomiaru jedną sondą:
  prędkości przepływu, temperatury, wilgotności względnej (i oczywiście parametrów pochodnych takich jak: przepływ objętościowy, temperatura punktu rosy, temperatura mokrego termometru, pomiar strumienia ciepła, pomiar przeciągu)
 • bardzo duża dokładność pomiaru w stosunku do innych sond cieplnooporowych na rynku
 • szeroki zakres pomiarowy zaczynający się właściwie od 0m/s
 • tania kalibracja sond cieplnooporowych
 • certyfikat kalibracji dołączany zawsze do każdej sondy
 • możliwość wykorzystanie w pomiarach stożków pomiarowych
 • możliwość zamocowania sondy do miernika (pomiar za pomocą jednej ręki)

Zastosowanie:

 • regulacja instalacji (pomiary w przewodach wentylacyjnych/kanałach, na nawiewnikach, kratkach)
 • pomiar w digestoriach, komorach laminarnych (bardzo małe prędkości przepływu)
 • może służyć jako urządzenie wzorcowe według którego sprawdzane są inne mierniki
 • kontrolne pomiary w pomieszczeniach czystych i laboratoriach
 • tunele aerodynamiczne (pomiar „dużych” prędkości)

Więcej infomacji na dedykowanej stronie www.anemometry.pl  i pod numerem telefonu iBros technic dystrybutora przyrzadów TSI Inc. w Polsce +48 12 3767051 .