POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO IAQ

W ostatnim czasie coraz większą uwagę przywiązujemy do jakości powietrza wewnętrznego IAQ w pomieszczeniach. Niewątpliwie jest to wynikiem coraz lepszego zrozumienia jaki wpływ na zdrowie, dobre samopoczucie, kreatywność i produktywność ma jakość powietrza.

Większość stowarzyszeń i agencji naukowych na świecie jako jeden z pięciu głównych problemów zdrowotnych wymienia złą jakość powietrza wewnętrznego IAQ. W związku z tym firmy, jednostki rządzące, szkoły, właściciele i zarządcy budynków na całym świecie skupiają coraz większą uwagę na osiągnięciu i utrzymaniu dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach.

IAQ_png1 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO IAQ

Bez wątpienia parametry środowiska wewnętrznego mogą zmieniać się z różnych powodów. Wadliwe systemy HVAC, materiały budowlane, nowo zamontowane dywany lub sprzęt biurowy zmieniają jakość powietrza w pomieszczeniach. Tradycyjnie pomiary jakości powietrza w pomieszczeniach wykonuje się w odpowiedzi na zauważony problem lub skargę. Problemy te są następnie badane w celu ustalenia przyczyny i wprowadzenia poprawek, tak aby polepszyć jakość powietrza.

Obecnie jakość powietrza w pomieszczeniach jest również mierzona w sposób ciągły i proaktywny. Ma to na celu zapewnienie utrzymania dobrej jakości powietrza dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców i użytkowników budynków.

TSI projektuje i produkuje wiodące w branży przyrządy do pomiaru jakości powietrza wewnętrznego IAQ. Mierniki TSI mogą służyć do szybkiego, dokładnego i niezawodnego pomiaru i monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach.

Rozwiązania do monitorowania jakości powietrza wewnętrznego IAQ

Pomiary jakości powietrza wewnętrznego IAQ zazwyczaj obejmują temperaturę, wilgotność, przeciąg, pomiar cząstek (PM2,5) i gazów, takich jak CO i CO2.

TSI oferuje kilka rozwiązań, które pomagają szybko i dokładnie ocenić podstawowe parametry IAQ. Utrzymanie jakości powietrza i poziomu komfortu może znacznie poprawić samopoczucie, kreatywność i produktywność użytkowników pomieszczenia.

Kwestie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa stanowią coraz większą część oceny jakości powietrza. Dążenie do jak największej energooszczędności sprawia, że w rezultacie budynki stają się niemal hermetyczne. Dlatego niezwykle ważnym aspektem jest prawidłowa wentylacja pomieszczeń.

IAQ_png2 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO IAQ

Gazy, opary i cząstki stałe mogą powodować niepożądane reakcje u niektórych osób, w zależności od indywidualnej wrażliwości. Niektóre z tych „wszechobecnych”, niechcianych zanieczyszczeń są potencjalnie toksyczne, zakaźne, uczulające, drażniące lub w inny sposób szkodliwe. Ostatnie badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazują, że problem jakości powietrza występuje w ponad jednej trzeciej budynków.

Bardzo ważne jest przede wszystkim szybkie reagowanie na skargi dotyczące jakości powietrza wewnętrznego. Kluczowe jest również aktywne identyfikowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, zanim zaczną być zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

Urządzenia TSI do pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniach są zaprojektowane jako mierniki o wysokiej wydajności. Urządzenia TSI pomagają specjalistom ds. jakości powietrza w znajdowaniu problemów, wprowadzaniu poprawek i utrzymywaniu standardów jakości powietrza w każdym środowisku.

Poznaj urządzenia do pomiaru jakości powietrza wewnętrznego IAQ

IAQ_png5-1024x406 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO IAQ
IAQ_png6-300x154 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO IAQ
IAQ_png7-300x207 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO IAQ

Skontaktuj się z iBros technic – autoryzowanym dystrybutorem profesjonalnych rozwiązań do pomiarów IAQ:

iBros technic

tel: +48 12 3767051

email: biuro@ibros.pl