AirPro MOBILE - Aplikacja na urządzenia przenośne

Kompatybilna z systemami Android oraz iOS

AirPro Mobile – aplikacja na urządzenia mobilne

Oprogramowanie AirPro Mobile jest kompatybilne zarówno z systemem Android i iOS, dostępne jest w trzech wersjach rozbudowania – Basic (podstawowej), Advanced (zaawansowanej) oraz Professional (profesjonalnej).

Poziom Podstawowy (Basic):

 • automatyczne połączenie z instrumentem
 • zdalne wyświetlanie mierzonych parametrów
 • możliwość ustawiania wartości projektowych
 • podgląd wielu pomiarów jednocześnie
 • obsługa w wielu językach
 • wyświetlanie pomiarów w jednostkach metrycznych lub imperialnych (anglosaskich)

Poziom Zaawansowanych (Advanced) – zawiera funkcje poziomu Basic oraz:

 • możliwość jednoczesnego podłączenia 2 przyrządów, wyświetlanie i rejestracja danych w czasie rzeczywistym
 • obliczenia natężenia przepływu w oparciu o wprowadzone przez użytkownika wymiary kanału
 • obliczenia temperatury termometru mokrego i temperatury punktu rosy (w zależności od użytej sondy)
 • rejestracja pomiarów w urządzeniu przenośnym (tablet, telefon)
 • eksport danych wraz z komentarzami i zdjęciami do raportów

Poziom Professional – zawiera funkcje poziomu Basic i Advanced oraz:

 • możliwość jednoczesnego podłączenia 6 przyrządów, wyświetlanie i rejestracja danych w czasie rzeczywistym
 • wbudowane aplikacje umożliwiające wykonanie pomiarów metodą Log Czebyszewa oraz równych powierzchni
 • wspomaganie dodatkową kartą SD używaną przy nienadzorowanej, długo lub krótkoterminowej rejestracji danych

Zastosowanie:

 • Pomiar i rejestracja prędkości powietrza
 • Pomiar i rejestracja wilgotności względnej
 • Pomiar i rejestracja temperatury
 • Regulacja instalacji wentylacji
 • Badania laboratoryjne

Funkcje

Dostępne wersje aplikacji AirPro Mobile

Podstawowa
(Darmowa)

Zaawansowana
(Płatna)

 

Profesjonalna
(Płatna)

Wyświetlanie wielu pomiarów jednocześnie

X

X

X

Obsługa wielu języków

X

X

X

Wyświetlanie pomiarów w jednostkach metrycznych lub imperialnych

X

X

X

Obliczanie przepływu objętościowego

X

X

Obliczanie prędkości standardowej lub rzeczywistej (z korekcją)

X

X

X

Maksymalna ilość instrumentów podłączonych jednocześnie do AirPro Mobile

1

2

6

Obliczanie temperatury termometru mokrego i temperatury punktu rosy (w zależności od użytej sondy)

X

X

Statystyki

X

X

Rejestrowanie danych

X

X

Eksport danych

X

X

Możliwość użycia gniazda karty SD do przechowywania danych

X

Wykresy

X

Trawersacja przekroju kanału

X

Dostęp online do certyfikatu kalibracji

Xi

Zapytaj o ten produkt

Pytanie o AirPro Mobile

1 + 11 =