Sondy TSI VOC (LZO)

Sondy TSI VOC (LZO) do pomiaru lotnych związków organicznych

 • wyjątkowo solidne wykonanie
 • tania kalibracja sondy (dane kalibracyjne są przechowywane w sondzie nie w mierniku)
 • przy zakupie darmowy certyfikat kalibracji

Sondy TSI VOC są pre-kalibrowanymi, rozszerzeniami typu plug and play do wielofunkcyjnych mierników 7575 Q-TRAK, 9565 VELOCICALC i TA460 AIRFLOW™ Podłączając sondę do powyższych mierników można pozyskać dane, które w kluczowy sposób przyczynią się do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu czy danym otoczeniu.

Dostępne są 4 wersje dodatkowych sond pomiarowych z różnymi możliwościami:

 • Sonda 984 – niska koncentracja lotnych zanieczyszczeń organicznych (ppb) i temperatura (oC)
 • Sonda 985 – wysoka koncentracja lotnych zanieczyszczeń organicznych (ppm) i temp.(oC)
 • Sonda 986 – niska koncentracja lotnych zanieczyszczeń organicznych (ppb) i temperatura (oC)
 • Sonda 987 – wysoka koncentracja lotnych zanieczyszczeń organicznych (ppm) i temperatura (oC), poziom CO2 (ppm) i wilgotność(%RH)

Sonda podłaczona do miernika oblicza ekspozycję na zanieczyszczenia

Gwarancja na sondę 2 lata

Do ponownej kalibracji należy przesłać tylko sondę (nie ma potrzeby wysyłania całego miernika)

Zastosowanie:

 • badanie jakości powietrza
 • ocena pomieszczeń higienicznych
 • odbiory instalacji
 • wykrywanie uszkodzeń instalacji
 • wyjątkowo solidne wykonanie
 • tania kalibracja sondy (dane kalibracyjne są przechowywane w sondzie nie w mierniku)
 • przy zakupie darmowy certyfikat kalibracji
 • możliwości kalibracji w terenie czujnika:
  • temperatury
  • wilgotności względnej
  • lotnych związków organicznych (LZO)
  • dwutlenku węgla (CO2)
 • wymienne czujniki

Dane techniczne:

Sonda VOC – Sonda niskiej koncentracji lotnych związków organicznych 984

Zastosowanie:

 • pomiar w pomieszczeniach, przy nawiewnikach, na stanowiskach pracy
 • instalacje procesowe, komercyjne, laboratoryjne, ekspertyzy

Pomiar koncentracji VOC

 • Zakres pomiarowyod 10 do 20 000 ppb
 • Dokładność – Czułość/Rozdzielczość 10 ppb

Pomiar temperatury powietrza

 • Zakres pomiarowy od -10 do 60°C
 • Dokładność ±0,5 °C
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 °C

Sonda VOC pomniejszone Sonda VOC – Sonda wysokiej koncentracji lotnych związków organicznych 985

Zastosowanie:

 • pomiar w pomieszczeniach, przy nawiewnikach, na stanowiskach pracy
 • instalacje procesowe, komercyjne, laboratoryjne, ekspertyzy

Pomiar koncentracji VOC

 • Zakres pomiarowy od 1 do 2 000 ppm
 • Dokładność –
 • Czułość/Rozdzielczość 10 ppb

Pomiar temperatury powietrza

 • Zakres pomiarowy od -10 do 60°C
 • Dokładność ±0,5 °C
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 °C

Sonda VOC pomniejszone Sonda VOC, CO2 – Sonda niskiej koncentracji lotnych związków organicznych 986

Zastosowanie:

 • pomiar w pomieszczeniach, przy nawiewnikach, na stanowiskach pracy
 • instalacje procesowe, komercyjne, laboratoryjne, ekspertyzy

Pomiar koncentracji VOC

 • Zakres pomiarowy od 10 do 20 000 ppm
 • Dokładność –
 • Czułość/Rozdzielczość 10 ppb

Pomiar koncentracji CO2

 • Zakres pomiarowy od 0 do 5000 ppm
 • Dokładność ±3% lub ±50 ppm (w zależności która wartość jest większa)
 • Czułość/Rozdzielczość 1 ppm CO2

Pomiar temperatury powietrza

 • Zakres pomiarowy od -10 do 60°C
 • Dokładność ±0,5 °C
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 °C

Pomiar wilgotności względnej

 • Zakres pomiarowy od 5 do 95% RH
 • Dokładność ±3% RH
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 RH

Informacja o Lotnych Związkach Organicznych

Lotne zwiazki organiczne, (VOC z ang „volatile organic compounds”), to w rozumieniu przepisów rozporządzenia MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 stycznia 2007 r., „związki organiczne o początkowej temperaturze wrzenia mniejszej lub równej 25°C, mierzonej w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa.”

Są to związki które w temperaturze pokojowej ok. 20°C występują w postaci lotnej. Należą do nich m. in. aceton (farby, kleje), węglowodory alifatyczne (kleje, linoleum, dywany, środki uszczelniające), węglowodory aromatyczne (kleje, farby, linoleum, tynki).

W obecnych czasach szacuje się, że dorosły człowiek spędza w zamkniętych pomieszczeniach (praca, dom) ponad 50% czasu. Co raz powszechniejsze jest występowanie syndromu „chorego budynku” (do objawów należą: wysuszenie gardła, skóry, łzawienie, podrażnienie nosa, uczucie apatii, niemożliwość koncentracji) związanego ze złym stanem wentylacji i klimatyzacji.

Ponieważ lotne związki organiczne stanowią około 60% wszystkich zanieczyszczeń powietrza znajdujących się w atmosferze, zaś wśród wszystkich związków zwiazków rakotwórczych, zawartych w spisie emitowanych zwiazków toksycznych, stanowia one aż 73% wszystkich zwiazków znajdujacych się na tej liscie, bardzo ważna jest możliwość oceny ilościowej koncentracji tych związków.

Seria sond VOC do miernika uniwersalnego VelociCalc 9565 pozwala diagnozować zawartość lotnych związków organicznych m.in. w pomieszczeniach.

Zapytaj o ten produkt

Pytanie o Sondy TSI VOC (LZO) do pomiaru lotnych związków organicznych

4 + 13 =