Sondy TSI VOC (LZO)

Sondy TSI VOC (LZO)

Sondy TSI VOC (LZO)

Sondy TSI VOC (LZO) do pomiaru lotnych związków organicznych

 • wyjątkowo solidne wykonanie
 • tania kalibracja sondy (dane kalibracyjne są przechowywane w sondzie nie w mierniku)
 • przy zakupie darmowy certyfikat kalibracji

Sondy TSI VOC są pre-kalibrowanymi, rozszerzeniami typu plug and play do wielofunkcyjnych mierników 7575 Q-TRAK, 9565 VELOCICALC i TA460 AIRFLOW™ Podłączając sondę do powyższych mierników można pozyskać dane, które w kluczowy sposób przyczynią się do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu czy danym otoczeniu.

Dostępne są 4 wersje dodatkowych sond pomiarowych z różnymi możliwościami:

 • Sonda 984 – niska koncentracja lotnych zanieczyszczeń organicznych (ppb) i temperatura (oC)
 • Sonda 985 – wysoka koncentracja lotnych zanieczyszczeń organicznych (ppm) i temp.(oC)
 • Sonda 986 – niska koncentracja lotnych zanieczyszczeń organicznych (ppb) i temperatura (oC)
 • Sonda 987 – wysoka koncentracja lotnych zanieczyszczeń organicznych (ppm) i temperatura (oC), poziom CO2 (ppm) i wilgotność(%RH)

Sonda podłaczona do miernika oblicza ekspozycję na zanieczyszczenia

Gwarancja na sondę 2 lata

Do ponownej kalibracji należy przesłać tylko sondę (nie ma potrzeby wysyłania całego miernika)

Zastosowanie:

 • badanie jakości powietrza
 • ocena pomieszczeń higienicznych
 • odbiory instalacji
 • wykrywanie uszkodzeń instalacji
 • wyjątkowo solidne wykonanie
 • tania kalibracja sondy (dane kalibracyjne są przechowywane w sondzie nie w mierniku)
 • przy zakupie darmowy certyfikat kalibracji
 • możliwości kalibracji w terenie czujnika:
  • temperatury
  • wilgotności względnej
  • lotnych związków organicznych (LZO)
  • dwutlenku węgla (CO2)
 • wymienne czujniki

Dane techniczne:

Sonda VOC – Sonda niskiej koncentracji lotnych związków organicznych 984

Zastosowanie:

 • pomiar w pomieszczeniach, przy nawiewnikach, na stanowiskach pracy
 • instalacje procesowe, komercyjne, laboratoryjne, ekspertyzy

Pomiar koncentracji VOC

 • Zakres pomiarowyod 10 do 20 000 ppb
 • Dokładność – Czułość/Rozdzielczość 10 ppb

Pomiar temperatury powietrza

 • Zakres pomiarowy od -10 do 60°C
 • Dokładność ±0,5 °C
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 °C

Sonda VOC pomniejszone Sonda VOC – Sonda wysokiej koncentracji lotnych związków organicznych 985

Zastosowanie:

 • pomiar w pomieszczeniach, przy nawiewnikach, na stanowiskach pracy
 • instalacje procesowe, komercyjne, laboratoryjne, ekspertyzy

Pomiar koncentracji VOC

 • Zakres pomiarowy od 1 do 2 000 ppm
 • Dokładność –
 • Czułość/Rozdzielczość 10 ppb

Pomiar temperatury powietrza

 • Zakres pomiarowy od -10 do 60°C
 • Dokładność ±0,5 °C
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 °C

Sonda VOC pomniejszone Sonda VOC, CO2 – Sonda niskiej koncentracji lotnych związków organicznych 986

Zastosowanie:

 • pomiar w pomieszczeniach, przy nawiewnikach, na stanowiskach pracy
 • instalacje procesowe, komercyjne, laboratoryjne, ekspertyzy

Pomiar koncentracji VOC

 • Zakres pomiarowy od 10 do 20 000 ppm
 • Dokładność –
 • Czułość/Rozdzielczość 10 ppb

Pomiar koncentracji CO2

 • Zakres pomiarowy od 0 do 5000 ppm
 • Dokładność ±3% lub ±50 ppm (w zależności która wartość jest większa)
 • Czułość/Rozdzielczość 1 ppm CO2

Pomiar temperatury powietrza

 • Zakres pomiarowy od -10 do 60°C
 • Dokładność ±0,5 °C
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 °C

Pomiar wilgotności względnej

 • Zakres pomiarowy od 5 do 95% RH
 • Dokładność ±3% RH
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 RH

Informacja o Lotnych Związkach Organicznych

Lotne zwiazki organiczne, (VOC z ang „volatile organic compounds”), to w rozumieniu przepisów rozporządzenia MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 stycznia 2007 r., „związki organiczne o początkowej temperaturze wrzenia mniejszej lub równej 25°C, mierzonej w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa.”

Są to związki które w temperaturze pokojowej ok. 20°C występują w postaci lotnej. Należą do nich m. in. aceton (farby, kleje), węglowodory alifatyczne (kleje, linoleum, dywany, środki uszczelniające), węglowodory aromatyczne (kleje, farby, linoleum, tynki).

W obecnych czasach szacuje się, że dorosły człowiek spędza w zamkniętych pomieszczeniach (praca, dom) ponad 50% czasu. Co raz powszechniejsze jest występowanie syndromu „chorego budynku” (do objawów należą: wysuszenie gardła, skóry, łzawienie, podrażnienie nosa, uczucie apatii, niemożliwość koncentracji) związanego ze złym stanem wentylacji i klimatyzacji.

Ponieważ lotne związki organiczne stanowią około 60% wszystkich zanieczyszczeń powietrza znajdujących się w atmosferze, zaś wśród wszystkich związków zwiazków rakotwórczych, zawartych w spisie emitowanych zwiazków toksycznych, stanowia one aż 73% wszystkich zwiazków znajdujacych się na tej liscie, bardzo ważna jest możliwość oceny ilościowej koncentracji tych związków.

Seria sond VOC do miernika uniwersalnego VelociCalc 9565 pozwala diagnozować zawartość lotnych związków organicznych m.in. w pomieszczeniach.

Zapytaj o ten produkt

Pytanie o Sondy TSI VOC (LZO) do pomiaru lotnych związków organicznych

3 + 10 =

Sonda oporowa model 960 i 964

Sonda oporowa model 960 i 964

Sonda oporowa model 960 i 964

Sonda-oporowa-model-960-i-964 Sondy TSI VOC (LZO)

Sonda oporowa model 960 i 964

Sonda termoanemometryczna model 960/964 pozwala na pomiar:

 • prędkości
 • temperatury
 • wilgotności (tylko model 964)
 • sonda teleskopowa (można dowolnie regulować długość sondy)
 • wyjątkowo solidne wykonanie – stal (jedyny taki produkt na rynku)
 • czujnik oporowy pokryty ceramicznym płaszczem – znacznie zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • tania kalibracja sondy (dane kalibracyjne są przechowywane w sondzie nie w mierniku)
 • przy zakupie darmowy certyfikat kalibracji
 • naniesiona na sondę podziałka metryczna ułatwia pomiar
 • specjalna konstrukcja czujnika powoduje zmniejszenie blędu pomiaru względem kierunku przepływu
 • bardzo dokładna sonda – pomiar praktycznie od 0 m/s
 • przy prędkości 0,1 m/s błąd rzędu 15% odczytu – najdokładniejsza sonda na rynku
Dane techniczne:

Sonda cieplnooporowa/termoanemometryczna/termooporowa 960/964

Zastosowanie:

 • pomiar w kanałach, na nawiewnikach, w komorach laminarnych
 • instalacje procesowe, komercyjne, laboratoryjne
 • pomiary jakości komfortu cieplnego

Pomiar prędkości przepływu

 • Zakres pomiarowy od 0 do 50 m/s
 • Dokładność ±3% lub ±0,015 m/s (w zależności która wartość jest większa)
 • Czułość/Rozdzielczość 0,01 m/s

Pomiar temperatury powietrza

 • Zakres pomiarowy od -10 do 60°C
 • Dokładność ±0,3 °C
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 °C

Pomiar wilgotności względnej (tylko sonda 964)

 • Zakres pomiarowy od 5 do 95% RH
 • Dokładność ±3% RH
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 RH

Wymiary sondy

 • Długość 101,6 cm
 • Średnica końcówki sondy 7 cm
 • Średnica przy podstawie 13 cm

Inne

 • sonda teleskopowa (rozsuwana)

Zapytaj o ten produkt

Pytanie o Sonda oporowa model 960 i 964

1 + 2 =

Sonda łamana model 962 i 966

Sonda łamana model 962 i 966

Sonda łamana model 962 i 966

Sonda-łamana-model-962-i-966 Sondy TSI VOC (LZO)

Sonda łamana model 962 i 966

Sonda termoanemometryczna TSI model 966 pozwala na pomiar:

 • prędkości
 • temperatury
 • wilgotności (tylko model 966)
 • sonda teleskopowa łamana (można dowolnie regulować długość i ustawienie sondy)
 • możliwość wykonywania pomiarów „na wprost” nawiewnika (komora laminarna, digestorium)
 • wyjątkowo solidne wykonanie – stal (jedyny taki produkt na rynku)
 • czujnik oporowy pokryty ceramicznym płaszczem – znacznie zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • tania kalibracja sondy (dane kalibracyjne są przechowywane w sondzie nie w mierniku)
 • przy zakupie darmowy certyfikat kalibracji
 • naniesiona na sondę podziałka metryczna ułatwia pomiar
 • specjalna konstrukcja czujnika powoduje zmniejszenie blędu pomiaru względem kierunku przepływu
 • bardzo dokładna sonda – pomiar praktycznie od 0 m/s
 • przy prędkości 0,1 m/s błąd rzędu 15% odczytu – najdokładniejsza sonda na rynku
Dane techniczne:

Sonda cieplnooporowa/termoanemometryczna/termooporowa 962/966

Zastosowanie:

 • pomiar w kanałach, na nawiewnikach, w komorach laminarnych
 • instalacje procesowe, komercyjne, laboratoryjne
 • pomiary jakości komfortu cieplnego

Pomiar prędkości przepływu

 • Zakres pomiarowy od 0 do 50 m/s
 • Dokładność ±3% lub ±0,015 m/s (w zależności która wartość jest większa)
 • Czułość/Rozdzielczość 0,01 m/s

Pomiar temperatury powietrza

 • Zakres pomiarowy od -10 do 60°C
 • Dokładność ±0,3 °C
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 °C

Pomiar wilgotności względnej (tylko sonda 966)

 • Zakres pomiarowy od 5 do 95% RH
 • Dokładność ±3% RH
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 RH

Wymiary sondy

 • Długość 101,6 cm
 • Średnica końcówki sondy 7 cm
 • Średnica przy podstawie 13 cm
 • Długość części zgiętej 16,2 cm
 • Średnica części zgiętej 9,5 mm

Inne

 • sonda teleskopowa łamana(rozsuwana)

Zapytaj o ten produkt

Pytanie o Sonda łamana model 962 i 966

1 + 7 =

Sonda skrzydełkowa (wiatraczkowa) TSI model 995

Sonda skrzydełkowa (wiatraczkowa) TSI model 995

Sonda skrzydełkowa (wiatraczkowa) TSI model 995

Sonda-skrzydełkowa-wiatraczkowa-TSI-model-995 Sondy TSI VOC (LZO)

Sonda skrzydełkowa (wiatraczkowa) TSI model 995

Sonda termoanemometryczna model 995 pozwala na pomiar:

 • prędkości powietrza
 • przepływu objętościowego powietrza
 • temperatury powietrza
 • wyjątkowo solidne wykonanie – metalowy wirnik
 • tania kalibracja sondy (dane kalibracyjne są przechowywane w sondzie nie w mierniku)
 • przy zakupie darmowy certyfikat kalibracji
 • specjalna konstrukcja czujnika powoduje zmniejszenie blędu pomiaru względem odchyłki od kierunku przepływu
 • bardzo dokładna sonda
 • znaczna nieczułość na zawirowania przepływu (turbulencje)
 • możliwość dodania stożków pomiarowych do sondy

Dane techniczne:

Sonda skrzydełkowa/wiatraczkowa 995

Zastosowanie:

 • pomiar na nawiewnikach (duża dokładność już dla „małych” przepływów)
 • instalacje domowe, komercyjne,

Pomiar prędkości przepływu

 • Zakres pomiarowy od 0,25 do 30 m/s
 • Dokładność ±1% lub ±0,02 m/s
 • Czułość/Rozdzielczość 0,01 m/s

Pomiar temperatury powietrza

 • Zakres pomiarowy od -10 do 60°C
 • Dokładność ±1 °C
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 °C

Średnica wiatraczka 100 mm

Zapytaj o ten produkt

Pytanie o Sonda skrzydełkowa (wiatraczkowa) TSI model 995

15 + 2 =

Sonda jakości powietrza CO, CO2 model 980 i 982

Sonda jakości powietrza CO, CO2 model 980 i 982

Sonda jakości powietrza CO, CO2 model 980 i 982

Sonda-jakości-powietrza-CO-CO2-model-980-i-982 Sondy TSI VOC (LZO)

Sonda jakości powietrza CO, CO2 model 980 i 982

Sonda CO, CO2 model 980 i 982 pozwala na pomiar:

 • CO2
 • temperatury
 • wilgotność
 • CO (tylko sonda 982)
 • solidne wykonanie
 • tania kalibracja sondy (dane kalibracyjne są przechowywane w sondzie nie w mierniku)
 • przy zakupie darmowy certyfikat kalibracji
 • pomiar czterech różnych parametrów powietrza
 • możliwość sprawdzenia ilości powietrza świeżego (zewnętrznego) w powietrzu nawiewanym
 • możliwość oceny komfortu panujących w pomieszczeniu warunków
 • precyzyjny czujnik tlenku węgla (CO)
 • pomiar koncentracji CO2 za pomocą metody bezrozproszeniowego pomiaru w podczerwieni

Dane techniczne:

Sonda CO2-CO-iBros-TSI Sonda IAQ – jakości powietrza wewnętrznego 980/982

Zastosowanie:

 • pomiar w pomieszczeniach, przy nawiewnikach, na stanowiskach pracy
 • instalacje procesowe, komercyjne, laboratoryjne, ekspertyzy

Pomiar koncentracji CO (tylko sonda 982)

 • Zakres pomiarowy od 0 do 500 ppm
 • Dokładność ±3% lub ±3 ppm (w zależności która wartość jest większa)
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 ppm CO

Pomiar koncentracji CO2

 • Zakres pomiarowy od 0 do 5000 ppm
 • Dokładność ±3% lub ±50 ppm (w zależności która wartość jest większa)
 • Czułość/Rozdzielczość 1 ppm CO2

Pomiar temperatury powietrza

 • Zakres pomiarowy od -10 do 60°C
 • Dokładność ±0,5 °C
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 °C

Pomiar wilgotności względnej

 • Zakres pomiarowy od 5 do 95% RH
 • Dokładność ±3% RH
 • Czułość/Rozdzielczość 0,1 RH

Wymiary sondy

 • Długość 17,8 cm
 • Średnica 19 mm

Inne

 • działa z aplikacją określająca zawartość świeżego powietrza w powietrzu nawiewanym

Zapytaj o ten produkt

Pytanie o Sonda jakości powietrza CO, CO2 model 980 i 982

5 + 8 =