Filmy instruktażowe

Ustawianie parametrów miernika VelociCalc

Pomiar za pomocą metody Log-Czebyszewa (trawersacja przekroju)

Instalacja prostownicy przepływu w balometrze AccuBalance firmy TSI Incorporated

Pomiar ilości świeżego powietrza w powietrzu nawiewanym do pomieszczenia

Parowanie aplikacji mobilnej LogDatMobile z balometrem TSI AccuBalance 8380 (instrukcja EN).